УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ

 

“Беттран” АД извършва разнообразни строителни услуги и е надежден партньор в областта на строителството. Качеството на продуктите е на европейско ниво, като дружеството притежава система за управление на качеството ISO – 9001:2015; система за управление на околната среда ISO – 14001:2015 и система за управление на енергията ISO – 50001:2011

“Беттран” АД извършва пълна гама от механизирани дейности, свързани със строителството: изкопни работи; услуги с подемни кранове; пробивно-взривни работи; производство, транспортиране и изливане на бетон; производство и доставка на варови разтвори и циментови замазки, всички видове трошенокаменни фракции за производство на строителни разтвори и за пътно строителство; добив и доставка на речен пясък. Дружеството разполага с модерна техническа база: компютъризиран бетонов център, голям и модерен автопарк, включващ високоефективни строителни машини, съоръжения и транспортни средства.

Качеството на предлаганите продукти се гарантира от независима строителна лаборатория, осъществяваща ежедневен контрол. И не на последно място – за Вас работи високо- квалифициран екип от специалисти.

Традициите и опита в строителството, коректността и лоялността към клиентите на “Беттран” АД, логично се синтезират в девиза на дружеството: “Качество по-високо от цената”