ТРОШЕННОКАМЕНИ ФРАКЦИИ

ТРОШЕНОКАМЕННИ ФРАКЦИИ

“Беттран” АД произвежда пълната гама трошенокаменни фракции за всякакъв вид строителство: пътно, железопътно, хидротехническо, както и за направата на бетон всички класове до B45 и асфалтобетон.

В дружеството е въведена система за производствен контрол и притежава система за управление на качеството ISO – 9001:2015.

Производителността на кариерата при с. Крепост, Община Димитровград е около 6000 т/мсм.