КОНТАКТИ

ТЕЛЕФОНИ

УПРАВЛЕНИЕ
0888/ 80 38 53
038/ 66 45 56

БЕТОНОВ ЦЕНТЪР
техн. ръководител:
0885/ 07 86 24
диспечер:
0885/ 50 19 38
0888/202483

КАРИЕРА ЗА ТРОШЕН КАМЪК
техн. ръководител:
0887/ 70 11 74
диспечер:
0885/ 11 07 00

КАРИЕРА ЗА РЕЧЕН ПЯСЪК
техн. ръководител:
0885/ 50 19 23

СЧЕТОВОДСТВО
0885/ 07 86 26

АДРЕС

БЕТТРАН АД
Ул.“Пловдивско шосе“ 1

Гр. Хасково
betran@mail.bg

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ


Моля кликнете с мишката върху Знаме.