Бетон

БЕТОН

Беттран АД произвежда бетонови разтвори отговарящи на всички изисквания за изпълнението на обекти за жилищното, промишлено, хидротехническо, пътно и Ж.П. строителство. Пройзводителността на бетоновия център е 400 куб.м/мсм, а обема на силозите за цимент е 700 тона, което гарантира непрекъснат режим на работа при необходимост. В дружеството е въведена система за производствен контрол и притежава система за управление на качеството ISO – 9001:2015.

“Беттран” АД произвежда пълната гама от бетонови разтвори:

  • бетон клас C8/10;
  • бетон клас C12/15;
  • бетон клас C16/20;
  • бетон клас C20/25;
  • бетон клас C25/30;
  • бетон клас C30/37;
  • бетон клас C35/45;