Пясък

ПЯСЪК

“Беттран” АД добива речен пясък, пресят и непресят, от кариерата си в с. Брод, Община Димитровград, който отговаря напълно на нуждите и критериите за всякакъв вид строителство, както и на европейските изисквания за качество. Дружеството притежавасистема за управление на качеството ISO – 9001:2015.
Производителността на кариерата е 600 т/мсм пресят пясък.