СЕРТИФИКАТИ

 

Беттран АД се стреми да поддържа качество на продуктите на европейско ниво. Дружеството има следните издадени сертификати.

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ